แนะนำบทเรียนบนเครือข่าย

          1. เมนูโครงสร้าง ใช้ศึกษาโครงสร้างของบทเรียนและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการศึกษา และเกณฑ์การประเมิน

          2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนศึกษาเนื้อหาบทเรียน

          3. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เมื่อศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำใบงาน
แต่ละเรื่องให้ครบทุกเรื่อง

          4. ให้นักเรียนทำแบบเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกเรื่อง

          5. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูความก้าวหน้าของการศึกษาบทเรียน

          6. ถ้าคะแนนต่ำกว่า 80% ให้ย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาและทดสอบใหม่อีกครั้ง

 

เป้าหมายการเรียน

          เป้าหมายการเรียนรู้มี 4 ประการ คือ (องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 
: อ้างอิงมาจาก  http://www.matichon.co.th/matichon)

          1. Learn to know เรียนเพื่อให้มีความรู้ และมีวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนำความรู้ วิธีการเรียนรู้ที่ได้มาไปต่อยอด แสวงหา หรือผลิตสร้างความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น
ได้เรื่อยๆ

          2. Learn to do เรียนเพื่อที่จะทำเป็นหรือใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ และ
สร้างประโยชน์แก่สังคม

          3. Learn to with the others เรียนเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม
อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

          4. Learn to be เรียนเพื่อที่จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ สามารถพัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ หรือพัฒนาตนให้เป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์"

 

 

   

สุดาวรรณ เพชรแก้ว  

   

ปฏิทิน  

สิงหาคม 2014
วันอาทิตวันจันทรวันอังคาวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
   

ลงทะเบียนเข้าใช้  

   

สถิติการเข้าชม  

วันนี้107
เมื่อวานนี้73
สัปดาห์นี้512
เดือนนี้2936
รวมทั้งหมด17123
Powered by CoalaWeb
   
© ALLROUNDER